Sportmann

Favoritter

Laster inn favoritter

Kjøpsbetingelser

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.sportmann.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.sportmann.no er bare tilgjengelig på norsk. Er du under 18 år må du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg. Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og finansavtaleloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post eller brev.

1. Parter

Selger er: Sportmann AS, Rosenborgveien 8, 1630 Gml. Fredrikstad, org.nr.: MVA830802312, telefon: 69 300 605, e-post: kundeservice@sportmann.no, og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

2. Bestillings og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datasystem). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 10.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Vi tar forbehold om at skrive-/trykk-/systemfeil kan forekomme og at dette kan føre til avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen, f.eks i form av feilinformasjon om priser. Vi forbeholder oss retten til å tilbakejustere åpenbare feil i etterkant av bestillingen. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken og i kundekommunikasjon

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykk-/systemfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Rabattkoder som er distribuert til personlige e-postadresser eller telefonnummere anses som personlige og kan ikke videreformidles til tredjeparter, personer eller nettsider. Vi forbeholder oss retten til å kansellere ordre eller redusere rabatt på ordre der kunden har tilegnet seg uberettiget rabatt.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

5. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom delbetaling, betalingskort eller Vipps.

5.1 Delbetaling med Sportmann Konto (Betal litt hver måned):

Med vår kontoløsning får du tilsendt faktura med mulighet for delbetaling i etterkant. Du blir belastet for vår gjeldende fraktkostnad (se avsnitt 6.2 i kjøpsbetingelsene), samt administrasjonskostnad på kr 29,-. For å benytte dette betalingsalternativet må du ha signert kredittkjøpsavtale og SEF-skjema. Du må også være forhåndsgodkjent. Dersom du ikke er det, vil det bli foretatt en kredittvurdering av deg etter at din bestilling er registrert. Blir kredittvurderingen godkjent vil du få innvilget en kjøpskonto hos oss med følgende betingelser: Rente 1,8% av saldo pr. måned, pluss 0,4% av innvilget kreditt pr måned. Eksempel: Med innvilget kreditt på kr 10000,- og benyttet beløp på kr 7000, med løpetid på 24 måneder, betaler du kr 385,- pr. måned. Effektiv årsrente blir eksempelvis 32,17%. Rentene beregnes fra kjøpsdato. Beløpet du skal betale fremgår av innbetalingsfakturaen som du mottar pr. e-post i midten av hver måned. Beløpet er beregnet på grunnlag av det høyeste benyttede beløpet på kontoen din. Laveste månedsbeløp er kr 50,-. Konto innvilges ikke til personer under 18 år. Blir ikke kredittvurderingen godkjent vil bestillingen din sendes som postoppkrav eller du vil bli kontaktet av kundeservice. Vi forbeholder oss retten til å begrense innvilget kreditt, samt uten begrunnelse å avslå en søknad om Konto. Vi vil også uten forvarsel kunne forhøye en kundes kredittgrense dersom kunden er kredittverdig og ordrebeløp overstiger kundens innvilgede kredittgrense.

5.2 Sportmann Faktura (Betal om 14 dager):

Velger du Faktura får du tilsendt faktura, kredittkjøpsavtale og SEF-skjema sammen med varene. Fakturaen har 14 dagers forfall. Dokumentene blir også sendt som vedlegg i e-posten du mottar i forbindelse med leveransen. Du blir belastet med et administrasjonskostnad på kr 49,-. For å benytte dette betalingsalternativet må du være forhåndsgodkjent. Dersom du ikke er det, vil det bli foretatt en kredittvurdering av deg etter at din bestilling er registrert. Du må også signere tilsendt kredittkjøpsavtale. Med faktura handler du rentefritt, men dersom fakturaen delbetales eller betaling uteblir, gjelder betingelser for konto: Rente 1,8% av saldo pr. måned, pluss 0,4% av innvilget kreditt pr måned. Eksempel: Med innvilget kreditt på kr 10000,- og benyttet beløp på kr 7000, med løpetid på 24 måneder, betaler du kr 385,- pr. måned. Effektiv årsrente blir eksempelvis 32,17%. Faktura innvilges ikke til personer under 18 år. Blir ikke kredittvurderingen godkjent vil bestillingen din sendes som postoppkrav eller du vil bli kontaktet av kundeservice. Vi forbeholder oss retten til å begrense innvilget kreditt, samt uten begrunnelse å avslå en søknad om Faktura. Vi vil også uten forvarsel kunne forhøye en kundes kredittgrense dersom kunden er kredittverdig og ordrebeløp overstiger kundens innvilgede kredittgrense.

5.2 Nets Easy

Du kan også velge å betale din ordre med Vipps, Visa eller Mastercard. Transaksjonen skjer via Nets Easy, som sikrer at pengene blir overført på en trygg og sikker måte. Les mer om Nets her. Du blir belastet for vår gjeldende fraktkostnad (se avsnitt 6.2).

5.3 Postoppkrav

Ved enkelte tilfeller kan du betale varene med postoppkrav. D.v.s at du betaler varene med kort eller kontanter når du henter pakken på ditt utleveringssted. Du vil da bli belastet for oppkravsavgift på kr 47,-, samt vår gjeldende fraktkostnad (se avsnitt 6.2). Kontakt kundeservice dersom du ønsker å betale med postoppkrav.

5.4 Mislighold

Ved manglende betaling vil du i første omgang motta en purring fra oss. Du vil da bli belastet for et purregebyr på kr 35,-. Ved fortsatt manglende betaling vil kravet bli sendt til inkasso. Dette gjelder bare kunder over 18 år. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 199,- for å dekke våre utlegg. Bring returnerer pakker til oss 7 dager etter at den ankommer hentestedet. Henter du den ikke innen fristen vil du bli belastet nevnte gebyr på kr 199,-. Ved delleveranser belastes kun delleveransen. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter, for tiden 8% per år.

6. Levering og forsinkelse

Din ordre leveres som Bring Servicepakke til det utleveringssted som er lokalisert nærmest din postadresse. Bring har en hentefrist på 7 dager. Det vil si at du MÅ hente pakken dinn innen 7 dager etter ankomst. Du kan også velge Bring Hjem på døren og få pakken levert helt hjem til deg. Bor du i nærheten av Fredrikstad kan du velge butikken vår i Dikeveien som "pick-up-point" og hente pakken din neste hverdag, uten fraktkostnad. Du vil motta en SMS når varene dine er klare til utlevering i butikken.
Pakker med lavt volum og vareverdi kan bli sendt som brevpakke. Dette innebærer at din ordre blir levert direkte til din postkasse. Levering av produktene skjer til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Varer som finnes på lager vil normalt leveres til deg innen 2-5 virkedager. Til Nord-Norge må det påregnes 4-6 virkedager.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Varer som ikke finnes på lager vil bli sendt så snart som mulig.Lagerførte varer vil normalt leveres innen 2-5 virkedager forutsatt at de oppfyller krav om dellevering (se punkt 7.1). Til Nord-Norge må det påregnes 4-6 virkedager.

6.1 Dellevering

Dersom din ordre inneholder både varer som finnes på lager og varer som ikke finnes på lager, vil vi sende deg de lagerførte varene som en dellevering dersom vareverdien på disse overstiger kr 375,- eller om disse utgjør minst 40% av totalorderen. Er vareverdien under kr 375,- eller varene utgjør under 40% av totalorderen, vil forsendelsen "vente" på at flere varer ankommer lager. Dellevering kan uansett fremtvinges ved forespørsel.

6.2 Fraktkostnader

Fraktkostnad med Bring Servicepakke (til utleveringssted) er for tiden kr 99,- ved ordreverdi under kr 1500,-. Er din ordreverdi på kr 1500,- eller mer, vil pakken bli sendt uten fraktkostnad.
Fraktkostnad med Bring Hjem på døren er for tiden kr 145,- ved ordreverdi under kr 1500,-. Er din ordreverdi på kr 1500,- eller mer, vil pakken bli sendt uten fraktkostnad.

7. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Finner du mangler eller feil må du melde fra om dette så snart som mulig, helst innen en uke.

8. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig (ring 69 300 605 - tastevalg 3) eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.
Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.
Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.
Ved spørsmål om reklamasjon/bytte/retur, ring 69 300 605 (tastevalg 3), eller send oss en e-post til kundeservice@sportmann.no. Returvarer sendes til Sportmann AS, 1669 Rolvsøy. Ved heving av kjøp som følge av feil eller mangler, vil kjøpesum samt fraktgebyr tilbakebetales innen 30 dager.

9. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.

10. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for alle våre varer.
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den, fri for smuss og lukt. Produktene skal kunne prøves, men ikke tas i bruk som ditt eget. Når det gjelder prøving er det allikevel naturlig å se hen til hvilken adgang forbrukeren har til å prøve tilsvarende varer ved kjøp i vanlig forretning. Dette innebærer at bade- og undertøy som er prøvd på ikke kan byttes.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg (kr 79,-). Vi har risikoen for transporten tilbake til oss.
Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Tilbakebetaling vil bli gjort til samme betalingskilde som ble benyttet ved kjøp.

Det er utsalgsprisen på kjøpstidspunktet som gir grunnlag for tilbakebetalt beløp. Ved retur av produkter som inngår i en kampanje der rabatten utløses ved bestemte vilkår, f.eks. en kjøpsgrense, vil kampanjens vilkår bli hensyntatt ved tilbakebetaling. Dersom retur av varer opphever disse vilkårene, vil rabatten omregnes ved tilbakebetaling. Eksempel: I en "3 for 2 kampanje" der vilkåret for å få rabatt er at man kjøper 3 produkter, vil det ikke være mulig å returnere 2 av produktene og beholde produktet som er gratis, da vilkåret som utløste rabatten da er brutt. Tilbakebetalingen vil da beregnes ved en prosentvis fordeling av kjøpesummen pr. produkt.

Returnerte produkter sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

11. EE-avfall

Elektriske og elektroniske produkter, såkalte EE-produkter skal ikke kastes sammen med annet avfall det de kan inneholde miljø- og helseskadelige stoffer. Du kan derfor returnere EE-avfall, tilsvarende de EE-produktene vi selger, gratis til vår butikk i Dikeveien eller til vårt lager. Les mer om EE-avfall her.

12. Personvernerklæring (oppdatert 01.01.2023)

Vi tar personvern på alvor og garanterer at lagring og behandling av kundedata skjer i overenstemmelse med gjeldende lover og regler (GDPR).

Sportmann AS er åpne om de personopplysningene som samles inn om deg, og om hvordan disse personopplysningene brukes og deles. Bruk av Sportmann sine tjenester på www.sportmann.no skjer i henhold til bestemmelsene i denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg som bruker av våre tjenester til å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan de brukes av oss og hvilke rettigheter du har som bruker.

12.1. Behandlingsansvarlig

Sportmann AS er ansvarlig for lagring og behandling av de personopplysninger som samles inn ved bruk av selskapets tjenester. Persondata lagres trygt i henhold til normer og standarder og gjøres ikke tilgjengelig for tredjepart, annet enn søster, datter eller morselskaper av Sportmann AS. F.o.m 01.01.2023 er Underverker AS (org nr. 998522617) et søsterselskap av Sportmann AS.

12.2. Hvilke informasjon samler vi inn, og hvorfor?

Vi samler kun inn den informasjonen som er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser for deg, og for å kunne gjøre våre tjenester best mulig og mest mulig relevant for deg. Dine opplysninger lagres og benyttes som følger:

1. Ved handel i nettbutikken eller postordre:
- Navn (for å kunne sende varene til rett person).
- Adresse (for å kunne sende varene til rett adresse).
- E-postadresse (for ordrebekreftelse og dialog i forbindelse med kjøpet).
- Telefonnummer (for hentemelding når din ordre er klar).
- Fødselsdato (for å verifisere at du er over 18 år).
- Kjønn (valgfritt).

2. Nyhetsbrev ved samtykke og til kunder med nylig kjøpsaktivitet:
- Navn (for personalisering av innholdet i nyhetsbrevet).
- E-postadresse (for å nå frem til rett mottaker).
- Adresse (for segmentering for å kunne tilby mest mulig relevante tilbud).
- Alder (for segmentering for å kunne tilby mest mulig relevante tilbud).
- Kjønn ((for segmentering for å kunne tilby mest mulig relevante tilbud).

3. SMS ved samtykke og til kunder med nylig kjøpsaktivitet:
- Navn (for personalisering av innholdet i SMS’ene).
- Mobilnummer (for å nå frem til rett mottaker).

4. Kontaktskjema og e-post til kundeservice:
- All informasjon som sendes inn via kontaktskjema eller e-post til kundeservice blir behandlet av personell med spesielle rettigheter til dette. Informasjonen blir slettet i rimelig tid etter at saken er ferdigbehandlet.

12.3. Hvordan vi behandler dine personopplysninger

Dine personopplysninger lagres trygt under strenge sikkerhetsbestemmelser. Våre systemer og databaser ligger i sikre omgivelser, beskyttet av brannmurer og passord.

12.4. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å forespørre oss om innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også forespørre retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Du kan også be om å få eksportert ut dine data i et standard akseptert filformat.

Sportmann AS vil slette dine personopplysninger når ditt kundeforhold ikke lenger ansees som aktivt. Det vil si at din brukerprofil blir slettet automatisk av oss på bakgrunn av lengre tids inaktivitet. Vi vil ikke slette opplysninger vi er lovpålagt å oppbevare en viss tid, for eksempel av hensyn til regnskapslovgivningen.

Du kan til enhver tid også selv slette din brukerprofil eller trekke tilbake ditt samtykke til å motta E-post, katalog og SMS. Dette gjøres på følgende måte:

- Sletting fra kunderegister: Da vil all tilhørende data fjernes fra våre systemer. Dersom du vi slette dine data må du ta kontakt med oss på kundeservice@sportmann.no eller på telefon 69 300 605.
- Samtykke katalog: Kontakt oss på kundeservice@sportmann.no eller på telefon 69 300 605.
- Samtykke e-post: Du kan melde deg av våre e-postlister ved å klikke på avmeldingslinken som finnes nederst i alle e-postene vi sender ut. Du kan også kontakte oss direkte vedrørende dette, eller du kan se/endre dine opplysninger her.
- Samtykke SMS: Du kan melde deg av våre SMS-lister ved å sende en SMS med kodeord SP STOPP til 2065. Du kan også kontakte oss direkte vedrørende dette.

12.5. Endringer og oppdateringer av personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen. Dersom det gjøres endringer av betydning for deg som kunde vil du bli skriftlig informert gjennom våre tjenester om dette på forhånd.

Føler du noe er uklart vedrørende personvern og databehandling hos oss, ta kontakt med oss på kundeservice@sportmann.no.

13. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

14. Øvrig

14.1 Factoring/fakturasalg

Selger kan engasjere tredjepart til å inndrive og administrere utestående fakturaer (factoring/fakturasalg) såfremt tredjepart tilbyr samme vilkår og betingelser som kunden opprinnelig hadde i sin kredittkjøpsavtale med selger. Når factoring/fakturasalg er gjennomført vil kundens kjøpskreditt hos selger bli nullstilt og kunden kan fortsette å benytte sin kjøpskreditt som før. Når factoring/fakturasalg er gjennomført vil kunden få informasjon om dette pr. e-post eller brev.  

14.2 Markedsføring

Kjøpers adresse, e-postadresse og telefonnummer kan etter nylig kjøpsaktivitet eller ved aksept fra kjøper, benyttes i markedsføringsøyemed. Avsender av markedsføring vil utelukkende kunne være Sportmann AS, samt søster, datter eller morselskap av Sportmann AS. Kjøpers opplysninger vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre parter enn overnevnte. F.o.m 01.01.2023 er Underverker AS (org nr. 998522617) et søsterselskap av Sportmann AS.

14.3 Kampanjer og spesialtilbud

Ved spesialtilbud og kampanjer (3 for 2, gratis gave o.l) er det ikke tillatt å kvantumshandle for å oppnå egen økonomisk vinning. Vi forbeholder oss retten til å kansellere ordre som vi mistenker kan være opprettet i den hensikt at kunden skal viderelge produktene eller på annen måte oppnå økonomisk vinning.

14.4 Konkurranser

Følgende regler gjelder for våre konkurranser på sosiale medier, nyhetsbrev eller på denne nettsiden:

  • - Premiene blir trukket vilkårlig eller på de premisser som blir beskrevet i konkurransen.
  • - Premiene kan ikke veksles inn i penger eller andre produkter.
  • - Premiene må kreves innen to måneder etter trekning. I konkurranser på sosiale medier er det vinnerens ansvar å melde inn fullstendig kontaktinformasjon slik at vi kan sende premien til vinnerens adresse.
  • - Premier som ikke er gjort krav på innen to måneder etter trekning, vil bli inkludert i en ny konkurranse eller bli gjort tilgjengelig for salg i nettbutikken.

Filter:

0 Produkter

Viser nå 0 av 0 produkter

Kontakt

Rosenborgveien 8, 1630 Gml. Fredrikstad

Tel: 69 300 605 (hverdager 8-16)
E-post: kundeservice@sportmann.no

Nyhetsbrev

Om oss

Sportmann.no er en av norges største og eldste nettbutikker. Vi har drevet med distansehandel i over 45 år og lanserte vår første nettbutikk allerede i 1998. Hos oss finner du et bredt utvalg av klær, mote, sko og treningstøy til alle aldersgrupper. Vi prøver alltid å være best på pris og har ved flere anledninger blitt kåret til årets nettbutikk av brukerne på Prisjakt.no. Vi tilbyr en mengde kjente merkevarer til markedets beste priser, og leverer raskt og effektivt hjem til deg, uansett hvor i landet du bor. Klær på nett - billig rett og slett :) Sportmann AS har org. nr: 830 802 312.

Butikken vår

I butikken vår i Fredrikstad finner du et stort utvalg av våre produkter. Du kan også få hjelp til å bestille varer fra vårt hovedlager og hente dem neste hverdag innen kl 13.00, eller du kan bestille selv på nett og hente i butikken dagen etter - fraktfritt. Adresse Fredrikstad: Dikeveien 41 - Telefon: 96 00 91 91 - Sommeråpent: 10-19 Mandag-Fredag og 10-17 Lørdag. Åpent mandag-fredag: 10-20, lørdag10-18.

Trygge betalinger

Safe paymentSafe payment
Copyright © 2024 Sportmann.no. All rights reserved.