JDY Sally kjole
JDY Sally kjole
JDY Sally kjole
JDY Sally kjole
JDY Sally kjole
JDY Sally kjole
JDY Sally kjole
JDY Sally kjole
JDY Sally kjole
JDY Sally kjole
JDY Sally kjole
JDY Sally kjole
JDY Sally kjole

JDY Sally kjole

354186
JDY Sally kjole
NOK 279 (NOK 359)
100% Polyester