Kjøpsbetingelser

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.sportmann.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.sportmann.no er bare tilgjengelig på norsk. Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg. Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, brev, telefaks e.l.


1. Parter

Selger er: Sportmann AS, Rosenborgveien 8, 1630 Gml. Fredrikstad, org.nr.: MVA982739314, telefon: 69 30 06 60, telefaks: 69 30 06 58, e-post: kundeservice@sportmann.no, og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".


2. Bestillings og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 10.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Vi tar forbehold om at skrive-/trykk-/systemfeil kan forekomme og at dette kan føre til avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen, f.eks i form av feilinformasjon om priser. Vi forbeholder oss retten til å tilbakejustere åpenbare feil i etterkant av bestillingen. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.


3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så  korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykk-/systemfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.


4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.


5. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav, faktura, kredittkjøp eller betalingskort.

5.1 Normal

Med betalingsmåte Normal menes: Enten faktura i pakken dersom beløpet er under en viss grense, eller postoppkrav dersom beløpet er høyere enn denne grensen. Dette bestemmes automatisk basert på orderens størrelse og kundens kjøps og betalingshistorikk.

5.1.1 Postoppkrav

Ved postoppkrav betaler du varene med kort eller kontanter når du henter pakken på ditt postkontor eller utleveringssted. Du vil da bli belastet for Postens oppkravsavgift på kr 47,-. Ved ordre under kr 1500,- blir du i tillegg belastet kr 79,- for frakt og emballasje.

5.1.2 Faktura i pakken

For å få faktura tilsendt i pakken sammen med bestillingen din, må ordresummen være under en viss størrelse. Denne størrelsen bestemmes automatisk basert på kundens betalingshistorikk. Med faktura i pakken tilkommer et fakturagebyr på kr 49, samt frakt og emballasje på kr 79,- ved ordre under kr 1500,-.

5.2 Faktura/konto

Benytter du et av disse alternativene får du tilsendt faktura for varene i etterkant. Du blir belastet for frakt og emballasje på kr 79,- dersom din ordreverdi er under kr 1500,-, samt fakturagebyr på kr 29,-, men slipper oppkravsavgiften! For å benytte disse betalingsalternativene må du være forhåndsgodkjent. Dersom du ikke er det, finner du søknadsskjema og betingelser ved å klikke her. Faktura/Konto innvilges ikke til personer under 18 år. Med faktura handler du rentefritt, men dersom fakturaen delbetales eller betaling uteblir, gjelder betingelser for konto (se under).
Ved å velge konto godtar du følgende betingelser: Renteutgiften er på 1,8% av saldo pr. måned, pluss 0,4% av innvilget kreditt. Effektiv årsrente blir eksempelvis 37,27% ved en innvilget kreditt på kr 8000,- over 36 måneder. Beløpet du skal betale fremgår av innbetalingskortet som du mottar i midten av hver måned. Beløpet er beregnet på grunnlag av det høyeste benyttede beløpet på kontoen din. Laveste månedsbeløp er kr 50,-.

5.3 Betalingskort

Du kan også velge å betale din ordre med Visa eller Mastercard. Transaksjonen skjer via DIBS, som sikrer at pengene blir overført på en trygg og sikker måte. Les mer om DIBS her. Velger du denne betalingsmåten blir du kun belastet kr 79,- for frakt og emballasje dersom din ordre er på under kr 1500,-.

5.4 Mislighold

Ved manglende betaling vil du i første omgang motta en purring fra oss. Du vil da bli belastet for et purregebyr på kr 70,-. Ved fortsatt manglende betaling vil kravet bli sendt til inkasso.  Dette gjelder bare kunder over 18 år. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 199,- for å dekke våre utlegg. Ved delleveranser belastes kun delleveransen. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter, for tiden 9,25 % per år.


6. Levering og forsinkelse

Din ordre leveres med Posten/Bring til det utleveringssted som er lokalisert nærmest din postadresse. Pakker med lavt volum og vareverdi kan bli sendt som brevpakke. Dette innebærer at din ordre blir levert direkte til din postkasse. Levering av produktene skjer til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Varer som finnes på lager vil normalt leveres til deg innen 4-6 dager.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Varer som ikke finnes på lager vil bli sendt så snart som mulig. Det er anvist i handlevognen/kassa, samt ordrebekreftelsen når varene forventes på lager. Dette anvises i formen ååuu, f.eks "1108" betyr uke 8, 2011. Finnes varene på lager vises dette med "Omgående". Omgående varer vil normalt leveres innen 8-10 dager forutsatt at de oppfyller krav om dellevering (se punkt 7.1).

6.1 Dellevering

Dersom din ordre inneholder både varer som finnes på lager og varer som ikke finnes på lager, vil vi sende deg de lagerførte varene som en dellevering dersom vareverdien på disse overstiger kr 375,- eller om disse utgjør minst 40% av totalorderen. Er vareverdien under kr 375,- eller varene utgjør under 40% av totalorderen, vil forsendelsen "vente" på at flere varer ankommer lager. Dellevering kan uansett fremtvinges ved forespørsel.


7. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Finner du mangler eller feil må du melde fra om dette så snart som mulig, senest innen 14 dager.


8. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig (ring 815 00 490 - tastevalg 5) eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.
Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.
Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.
Ved spørsmål om reklamasjon/bytte/retur, ring 815 00 490 (tastevalg 5), eller send oss en e-post til kundeservice@sportmann.no. Returvarer sendes til Sportmann AS, Postboks 295, 1601 Fredrikstad. Ved heving av kjøp som følge av feil eller mangler, vil kjøpesum samt fraktgebyr tilbakebetales innen 30 dager.


9. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.


10. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for alle våre varer.
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den, fri for smuss og lukt. Produktene skal kunne prøves, men ikke tas i bruk som ditt eget. Når det gjelder prøving er det allikevel naturlig å se hen til hvilken adgang forbrukeren har til å prøve tilsvarende varer ved kjøp i vanlig forretning. Dette innebærer at bade- og undertøy som er prøvd på ikke kan byttes.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg (kr 59,-). Vi har risikoen for transporten tilbake til oss.
Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.


11. Personvernerklæring

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Nødvendige opplysninger er: Fullt navn, adresse, postnummer, sted, telefonnummer og e-postadresse. Vi må i tillegg be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere at våre kunder er over 18 år. Alle opplysninger behandles konfidensielt og lagres trygt. Vi anvender også dine personopplysninger til å foreta kundeundersøkelser og markedsføring. Opplysningene blir ikke videresolgt til utenforstående aktører. Kun Sportmann AS og våre samarbeidspartnere vil kunne benytte kundeopplysningene til markedsføringsøyemed. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • - du har samtykket i utleveringen, eller
  • - når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
  • - i lovbestemte tilfeller.

Informasjonskapsler (cookies): Vi benytter informasjonskapsler i forbindelse med innlogging, og for å kunne presentere våre produkter på en best mulig måte. Informasjonskapsler er data som blir lagret i din nettleser for å optimalisere brukeropplevelsen av nettbutikken. Informasjonskapsler kan ikke identifisere deg som privatperson, og vi lagrer aldri denne typen data for andre formål.
Analyse: Vi bruker Google Analytics for å analysere trafikken og besøkene på nettsiden. Vi benytter avidentifiserte opplysninger for å utarbeide statistikk og for å forbedre og videreutvikle tjenesten. Vi kan også spore informasjon for å målrette våre kampanjer (remarketing med Googles Displaynettverk) og for å segmentere de besøkende etter demografiske data. Med avidentifiserte data menes at de ikke kan benyttes til å identifisere deg som person. Samme typen avidentiferte data kan også benyttes for å målrette budskap fra tredjeparts annonsenettverk.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du sende en e-post til kundeservice@sportmann.no.


12. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.


13. Øvrig

13.1 Konkurranser

Følgende regler gjelder for våre konkurranser på sosiale medier, nyhetsbrev eller på denne nettsiden:

  • - Premiene blir trukket vilkårlig eller på de premisser som blir beskrevet i konkurransen.
  • - Premiene kan ikke veksles inn i penger eller andre produkter.
  • - Premiene må kreves innen to måneder etter trekning. I konkurranser på sosiale medier er det vinnerens ansvar å melde inn fullstendig kontaktinformasjon slik at vi kan sende premien til vinnerens adresse.
  • - Premier som ikke er gjort krav på innen to måneder etter trekning, vil bli inkludert i en ny konkurranse eller bli gjort tilgjengelig for salg i nettbutikken.